MİLLİ EMLAK İSTATİSTİKLERİ 

30.09.2016 TARİHİ İTİBARİYLE

MERKEZ ve İLÇELER MİLLİ EMLAK GELİRLERİ 

  2016
A. TAŞINMAZ MAL SATIŞ GELİRİ        14.776.185,30
B. TAŞINMAZ MAL İDARE GELİRİ  
  a) Lojman Kira Geliri 8.649.697,18
  b) Ecrimisil Geliri 45.189.591,75
  c) Kira Geliri  1.797.217,18
  d) İrtifak Hakkı Geliri 5.941.343,08
C. TAŞINIR MAL SATIŞ GELİRİ 468.371,63
D. ÇEŞİTLİ GELİR 9.203.400,78
TOPLAM  86.025.806,90

 

 TAŞINMAZ DURUMU-2016 

         ADET             YÜZÖLÇÜM(KM2)  
TESCİLLİ            76.624 7.122,95
DHTA 3.610 109
İLİŞİKLİ 4.222 148,97
TOPLAM 84.456 7.380,92