MUHAKEMAT İSTATİSTİKLERİ

 * 2016 yılı sonu itibariyle Defterdarlığımız Muhakemat Müdürlüğünde devam etmekte olan 22.767 adet dava dosyası mevcut olup, söz konusu dosyalar 9'u Müşavir Hazine Avukatı olmak üzere, toplam 27 Hazine Avukatı tarafından takip edilmektedir.

  DERDEST DAVALAR

    HAZİNE LEHİNE

KESİNLEŞEN DAVALAR

  HAZİNE ALEYHİNE

KESİNLEŞEN DAVALAR

İDARİ DAVALAR 1.918 4 -
İCRA TAKİPLERİ 4.309 - -
HUKUK DAVALARI  4.692 37 17
CEZA DAVALARI  11.597 3 1
İCRA DAVALARI 253 - -
TOPLAM 22.767 44 18