PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM SÜREÇLERİ

* Adaylığın Kaldırılması İşlem Süreci

* Açıktan Atama İşlem Süreci

* 2828,3713 ve 4046 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan Atama İşlem Süreci

* Aylıksız İzin İşlemleri Süreci

* Bakanlık Atamalı Personelin Emeklilik, Çekilme ve Aylıksız İzin Taleplerine İlişkin İşlem Süreci

* Bakanlık Atamalı Personelin Görevden Ayrılış İşlem Süreci

* Bakanlık Atamalı Personelin Göreve Başlayış İşlem Süreci

* Bakanlık Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

* Dul ve Yetim Aylığı Bağlanmasına İlişkin İşlem Süreci

* Hastalık İzni İşlem Süreci

* Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci

* İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci

* Malulen Emeklilik İşlemleri Süreci

* Mazeret İzni İşlem Süreci

* Muvafakat Verme İşlem Süreci

* Naklen Atama İşlem Süreci

* Öğrenim Değişikliği İşlem Süreci

* SGK'ya İşe Başlama ve Ayrılma Aktivasyon İşlemleri Süreci

* Terfi İşlemleri Süreci

* Valilik Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İŞlem Süreci

* Vekalet İşlem Süreci

* Yeniden Atanma İşlem Süreci

* Yıllık İzin İşlem Süreci

* Yılsonu İzin İşlemleri İşlem Süreci

* İşçi ve 4-C li Personelin İzin İşlemleri Süreci

* Görevden Uzaklaştırma ve Göreve İade İşlemleri Süreci

* Kesinleşen Mahkeme Kararı Üzerine Yapılacak İşlem Süreci

* İdari Dava İşlem Süreci

* 4483 Sayılı Kanun Kapsamında Soruşturma İşlemleri Süreci

* Disiplin Cezalarına İtiraz İşlem Süreci

* Disiplin İşleri İşlem Süreci

* 3628 Sayılı Kanun İşlem Süreci

* Malbildirimi İşlem Süreçleri

* Genel Kadro Değişikliği İşlem Süreci

* İl İçi Kadro Tenkis-Tahsis İşlem Süreci

* Bakanlık Tarafından Tahsis-Tenkis Edilen Kadrolar İşlem Süreci

* Personel Hareketleri İstatistik Formu Bildirim İşlem Süreci

* Personel Bilgi Formu-Engelli Personel Bilgileri Hazırlanması İşlem Süreci

* Sağlık Personeli Bilgileri İŞlem Süreci

* Aday Memur Eğitim İşlem Süreci

* Hizmetiçi Eğitim İşlem Süreci

* Mesleki Eğitim Kursu İşlemleri İşlem Süreci

* 3308 Sayılı Kanun Kapsamında Beceri Eğitimi İşlem Süreci

* Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav İşlemleri

* TODAİE ve Diğer Kurum ve Kuruluş Sınav İşlemleri

* Defterdarlık Brifing Raporu Hazırlama İşlem Süreci

* Beceri Eğitimi Ücret Ödeme İşlem Süreci

* Açık İhale İşlemleri Süreci

* Avans ve Kredi İşlemleri Süreci

* Doğrudan Temin İşlem Süreci

* Fatura Ödemeleri İşlem Süreci

* Giyecek Yardımı İşlem Süreci

* Hizmet Araçları Bakım Onarım İşlemleri Süreci

* İşçi Maaşları İşlem Süreci

* Keseneklerin SGK'ya Gönderilme İşlem Süreci

* Memur Maaşları İşlem Süreci

* Pazarlık Usulü İhale İşlemleri Süreci

* Taşınır Yönetim Hesabının Hazırlanması

* Yolluk İşlemleri Süreci

* Araç Görevlendirmesi İşlem Süreci

* Arşiv İşlemlerinin Yürütülmesi Süreci

* Bilgi Edinme Talebine İlişkin İşlem Süreci

* BİMER Kanalıyla Gelen Başvurulara İlişkin İşlem Süreci

* Genel Evrak İşlem Süreci

* Kayıp ve Çalıntı Kimlik İşlem Süreci

* Kimlik İşlemleri Süreci

* Komisyon Görevlendirme İşlem Süreci

* Pasaport İşlemleri Süreci

* Askerlik Sevk Tehir İşlem Süreci

* Yetkili Sendikanın Belirlenmesine İlişkin İşlem Süreci